Uppdaterad investeringsstrategi 2020

Efter en inte så genomtänkt handling 2020-06-15 så sålde jag av allt mitt innehav i aktier, både privat och i min KF kopplad till en företaget. Detta på grund av att jag fick intrycket av att börsen inom kort skulle rekylera neråt igen. Detta baserat på olika nyheter. Sedan dess har det gått en hel del upp på börsen, så det var helt klart en ogenomtänkt och förhastad handling baserad på en impuls.

Mina fonder behöll jag dock, sannolikt på grund av att dom inte går att dumpa lika snabbt som aktier. Så nu åkte jag både på att betala courtage för att sälja, uteblivna kursuppgångar samt nytt courtage när jag ska köpa tillbaka. Hur som, får ta detta som lärdom inför framtida investeringar.

 • öka andelen fondinnehav – tydligen är jag inte lika ivrig med att ”pilla” på dessa investeringar
 • skapa en portfölj som det är okej att vara mer aktiv i, en Swingtrade portfölj – här jag jag få utlopp för mitt oväntade behov att amatörtrejda
 • ta inte för mycket intryck av vad som skrivs på Twitter, hålla mig till min egen strategi, eller utvärdera och modifiera den egna strategin INNAN hastiga beslut.

Portföljstruktur från och med 2020-07-01

Nedan är den struktur och huvudupplägg jag tänker investera enligt framöver. Det jag har att ”jobba” med är en privat pengapåse samt två företagsägda kapitalförsäkringar, en som tillhör mitt Konsult AB samt en som tillhör mitt Hobby AB.

Privat har jag följande konton att arbeta med:


Genom företagen har jag satt upp följande plattform:

Privata spar- och investeringsupplägget

Inflödet av pengar i det privata sparandet kommer främst från årliga utdelningar av kapital från Konsult AB samt Hobby AB. Förra året delade företagen ut 258 KSEK resp. 200 KSEK vilket motsvarar 366,400 SEK efter skatt. Utöver detta kommer det in pengar i form av ”Sparad Krona”, dvs pant och liknande samt privat månadsspar på mellan 1,000 till 5,000 kronor.

Ungefär hälften av pengarna från utdelningen från företagen sätts in på Collector bank som sparande till familjeresor, bil och buffert i olika konton med olika bindningstid och räntor.

Övrigt kapital från utdelningarna sätts in på Sparkonto hos Avanza, det som för stunden har högst ränta, inför kommande månatliga och veckovis placeringar i aktier och fonder.

Utöver detta har jag satt upp ett ”bakom kulisserna” sparande i både Opti och Lysa, där det investeras 500 SEK hos vardera aktör. Detta är ett ”rör ej sparande” som jag tittar till någon gång då och då.

Portföljstruktur hos Avanza, privat konto

PortföljnamnTypBeskrivning
UtdelningmaskinenIPSAktieportfölj med fokus på ”kvalitetsbolag” med utdelningar som ligger på ca 3% eller mer. Genomsnittlig utdelning i portföljen har som mål att vara minst 4%. Placeringshorisont är lång, 7+ år.
FondmaskinenIPSFondportfölj med fokus på olika typer av indexfonder. Speciellt vill jag använda mig av fonder för exponering mot ”dyra” utländska aktier med ingen eller låg utdelning, t.ex. Amazon, Alphabet Tesla och andra aktier inom ny teknik och gaming. Placeringshorison är lång, 7+ år.
Gordon GekkoIPSAktieportfölj med fokus på kortsiktigare aktieaffärer, Swingtrading och i vissa fall prova på daytrading. Kort horisont, dock liten andel av hela sparandet. (Inledningsvis : ) )
RänteportföljenIPSFondportfölj där tanken är att långsiktig sparbuffert kan placeras i räntefonder.
Dividend machineryKFAktieportfölj med fokus på utdelningsaktier som det dras utländsk källskatt på. Majoriteten av denna typ av aktier kommer dock investeras i genom Konsult AB portföljen då break-even på coutrage ligger på ca 4,000 SEK för utländska aktier. Dock hamnar sannolikt aktier som Sampo och Autoliv här.

Som sammanfattats ovan ska jag försöka fokusera på långsiktiga inköp (inga fler sälja-all-ryck) i Utdelningsmaskinen samt Dividend Machinery och jag tänker att dessa får utgöra 50-60% av hela privata sparandet. Dividend machinery kommer endast innehålla fåtal utdelningsaktier som belastas med utländsk källskatt. Jag kommer endast köpa ”nordiska/svenska” aktier med lägre coutrage i denna privata KF och ha alla USA (och andra regioner) aktier i ena företagets KF eftersom jag där kommer ha tillgång till större likvider.

I Fondmaskinen placerar i diverse olika fonder , några indexfonder samt fonder med stort innehav i aktier som ger lite eller ingen utdelning samt dyrare utländska teknik/teknologiaktier som annars blir svåra/dyra att komma åt. T.ex. Facebook, Google, Tesla, Gaming, Amazon och liknande. Återkommer med beflintliga och kommande innehav.

I Gordon Gekko planerar jag att experimentera med day- & swingtrading för att få utlopp för mitt bevisligen befintliga behov av att ”tajma marknaden” och göra snabbare affärer. Tänker mig att max ”leka med” omkring 10 KSEK här.

Spar- och investeringsupplägg i Konsult AB

Här används Handelsbanken som företagets affärsbank, där ersättning för arbete kommer in och räkningar betalas. Överskott från vinst efter skatt betalas ut som utdelning till mig privat och återstående kapital från vinst efter skatt flyttas till Avanza och Nordnet för investeringar.

Avanza KF – Konsult AB

Här placeras kapital i utländska aktier med hög utdelning/utdelningstillväxt (Dividend Kings/Champions/Artistocats) samt enstaka inköp av teknologiaktier för att det känns ”kul” att mitt egna IT bolag är delägare av t.ex. Microsoft och nVidia.

Exempel på aktier:

 • Emerson Electric Co
 • Parker-Hannifin Corp
 • Stanley Black & Decker Inc
 • Procter & Gamble Co
 • Johnson & Johnson
 • Coca-Cola Co
 • Digital Realty Trust Inc
 • Realty Income

Nordnet KF – Konsult AB

För att, till ett lågt courtage & förvaltningsavgift, öka min exponering mot olika aktier aktier och brancher där enstaka aktier kostar mycket, eller större utdelning saknas, startar jag månadssparande i ETF:er hos Nordnet. Exempel på ETF:er som ska inhandlas är:

Spar- och investeringsupplägg i Hobby AB

Även här används Handelsbanken som företagets affärsbank och inkomster från olika affiliateföretag samt Google Adsense kommer in här och härifrån betalas företagets räkningar. Av företagets vinst betalas maximal utdelning enligt förenklingsregeln ut till mig privat. Den vinst som återstår förs över till Nordnet för investeringar.

Jag kommer främst vara aktiv i mitt privata sparande samt Konsult AB portföljen så inledningsvis är tanken med sparandet i Hobby AB att fokusera på ETF:er genom månadssparande (med samma tanke som i Konsult AB) och vissa aktiefonder. När det kommer in utdelningar så kommer dessa sannolikt att återinvesteras i ETF:erna .

Eftersom man handlar ETF:er utan courtage hos Nordnet vid månadssparande så känns detta som ett billigt och bra sätt att exponera mig mot den amerikanska och globala aktiemarknaden, speciellt med fokus mot utdelningar och teknologiaktier.

Nuvarande ETF sparande ser ut som nedan:

Jag har lagt till två utdelande ETF:er här eftersom jag har en förkärlek till att få notiser i mobilen, både affiliateförsäljningar samt utdelningar. För mig känns utdelningar också som ett sätt att hålla mig fprtsatt intresserad och aktiv med börsen. En slags kom ihåg – ”se till att se över dina innehav och fortsätt spara för att kunna investera mera”. Kanske lägger till någon kvartals- eller månadsutdelande aktie här bara för att ha minst en notis i månaden.

Spar- och investeringsupplägg i Hobby EF

Jag startade mitt företagande genom att registrera en Enskild Firma (EF) och av olika anledningar har jag inte orkat/vågat stänga ner den och flytta över allt till mitt Hobby AB. Som det ser ut nu använder jag Skandiabanken som affärsbank i Hobby EF.

Den enda, mig veterligen, möjlighet man har till ”investeringar” inom ramen för en enskild firma är vanliga bankkonton men någon slags ränta så avsätter jag årligen maximalt av överskottet till min expansionsfond och låter kapitalet stå där och räntan ticka på.

Just nu är det bankkonto hos Santander Consumer Bank som gäller för min EF. Tanken är att det åker in omkring 100 KSEK om året här och sedan när jag når pensionsåldern så kan jag plocka ut överskottet i min EF till lägre skatt.

En stor del av överskottet faktureras dock över till mitt AB för att kunna tas ut som lågbeskattad utdelning eller investeras inom ramen för KF:en hos Hobby AB. Det rör sig då om riktiga tjänster som bokföring, SEO och förvaltning av sajter som jag utför inom ramen för mitt AB som jag fakturerar mellan dessa bolag.

Summering

Det blev ett rörigt inlägg men jag behövde skriva av mig lite efter att jag gått omkring och varit besviken på mig själv efter mitt paniksälj av alla aktier som jag köpt under vintern och våren.

Nu är det nya tag som gäller, men först rannsaka mig själv och skriva ner ett antal lärdomar, kanske dyker dom upp på Twitter och/eller bloggen inom kort.

Lämna en kommentar