Vad menas med WIFE och varför inte FIRE?

Ni som följt mig ett tag på Twitter har kanske märkt att jag ibland slänger mig med en förkortning vid namnet ”WIFE”. Även om ni (mot förmodan 🙂 ) ännu inte följer mig (https://twitter.com/Hobbyentrepren1) eller inte lagt märke till denna förkortning tycker jag det kan vara på sin plats att jag kort förklarar vad den betyder, för mig i alla fall.

Ända sedan jag halkade in på Twitter (#affiliateSE, #sveSEO, #finanstwitter samt #pratapengar främst) i slutet av 2019 så fastnade jag snabbt för begrepp och rörelser som FIRE samt utdelningsaktier. Här fanns något som jag gick igång på. Att som inom FIRE kunna leva på passiva(-re) inkomster och göra vad man vill med sin tid.

Dreaming of Retiring Early? | Thrivent magazine
Retire Early?

Dock var det ändå något med FIRE (Financially Independent, Retire Early) som jag tyckte inte helt passade in på mig, främst delen ”Retire Early” – både det faktum att jag var omkring 47 år vi den tiden (stryk early) samt att jag gillar att jobba till viss del, speciellt när det kan vara på mina villkor – dvs med saker jag tycker är roligt, när, hur och var jag vill (stryk retire, i princip).

En annan detalj jag hänger upp mig på, petig som man är: det går ju idag knappt att bli financially independent i ordets rätta bemärkelse – de allra flesta av oss behöver ju pengar och har ett beroende till dom (dvs vi är inte alls ”independent”). Antingen är vi beroende av att ha sparat ihop en massa pengar och har ett beroende till att fortsatt ha dessa pengar, eller ett beroende av att jobba för att tjäna pengar. Så pga detta går ju även FI-delen bort. Jag har inga planer på att bli självförsörjande bonde där hela familjens liv hänger på årets skörd osv. Därmed inget sagt om att jag inte kan tänka mig ett lantligare boende med massa djur för att det är trevligt och skönt på landet.

Hitta på en egen ”rörelse” med egna mål!

Eftersom jag ju är extremt kreativ, smart och uppfinningsrik, i alla fall enligt mig själv och min 6-åring, så var det ju bara att komma på en helt egen förkortning och livsstil att sträva efter.

Så, efter mycket funderande på lämpliga akrynomer som på ett bättre sätt beskriver vad jag strävar efter med mitt sparande och hobbyföretagande, landade det hela till sist i

WIFE – Work Independent, Financially Empowered.

Vad betyder då WIFE, för mig?

Själv förkortningen står som sagt för Work Independent & Financially Empowered, fritt översatt så blir det något i stil med ”Arbetslös fast med massor av pengar i fickan” eller kanske snarare mer något i stil med ”Arbeta med vad jag vill, när och om jag vill, tack vare av finansiella resurser i ryggen”. Ja, inte helt enkelt att översätta alltså, så låt mig försöka beskriva istället.

Arbeta om, när och var man vill istället….

Jag vill alltså uppnå ett tryggt finansiellt tillstånd där jag med god marginal har tillräckligt med investerat kapital i finansiella instrument som fonder och aktier samt andra pålitliga och återkommande passiva(-re)/passionerade inkomstkällor för att inte behöva arbeta åt någon annan än mig själv (om jag inte väljer att göra så). Jag ska också vara så pass finansiellt stark att jag ska kunna välja när, var, hur och med vad eller vilka jag jobbar, om jag nu väljer att jobba en viss dag eller period.

När uppnår man tillståndet WIFE?

Detta är, precis som med FIRE och mycket annat, upp till var och en men jag har initialt definierat att jag nått 100% WIFE som nedan:

–> när min vinst från mina passiva(-re) och passionerade inkomster från mina hobbyprojekt i mitt Hobby AB (främst webbsajter och webbtjänster) överstiger nuvarande omsättningen i mitt Konsult AB, sett till när jag jobbar heltid ett normalt år.

För att hålla koll på detta tittar jag på historisk data och beräknar dag för dag uppskattad årlig vinst i Hobby AB, baserat på inkomster senaste 3, 6 och 12 månaderna. Jag drar också av uppskattad årlig kostnad för hobbyverksamhetens fasta kostnader som domäner, webbhotell och olika tjänster samt kontoret.

Eftersom jag är överdrivet försiktig av mig så väljer jag att använda 12 månaders historisk data när jag ser på hur nära WIFE jag ligger. Ett helt års inkomstunderlag känns som ett ganska stabilt underlag, speciellt eftersom jag ännu dagligen återinvesterar tid i att underhålla och bygga nya autonoma tjänster och egendomar på nätet.

Mer kortfattat

WIFE = När uppskattad årlig vinst, baserat på 1 års historisk data, i Hobby AB > omsättningen i Konsult AB.

För din del har du sannolikt en hel annan definition av att vara finansiellt oberoende, när du nått FIRE, WIFE eller vilket annat av alla akrynomer som finns eller när du nått något annat frihetsmål som du drömmer om. För det är ju just friheten jag tycker allt mynnar ut i när det gäller dessa olika målsättningar. Alla har vi olika mått på detta.

Det första och viktigaste steget för att ta sig dit är dock att definiera och visualisera målet. Det är dock bara ett mål med många milstolpar längs vägen och går att revidera men utan mål är det svårt att ta sig någonstans. Detsamma gäller mål som inte är mätbara eller påverkbara.

Vad har, om du har, du för några framtida mål eller milstolpar uppsatta med ditt sparande och/eller företagande?

Varför tar jag inte med privata sparandet i WIFE?

En fråga jag brottats lite med är om jag borde inkludera uppskattad årlig avkastning av mitt privata sparande som främst kommer från årliga utdelningen från både mitt Konsult AB samt mitt Hobby AB.

Eftersom mitt mål, just nu, inte är att först och främst pensionera mig (Retire Early) så anser jag inte att avkastningen från mina privata investeringar hör hemma när jag beräknar graden av WIFE. Jag ser detta kapital snarare som en separat entitet som bygger en långsiktigt trygghet för mig och familjen. Om 5-10 år kanske jag kan ta med detta kapital i någon får av exit/downscale plan.

WIGE handlar ju för mig främst om att kunna förändra (om jag vill) villkoren för hur och när jag jobbar och försörjer mig själv och familjen framöver.

Mina ”passiva” inkomstkällor i Hobby AB

I bilden nedan ser ni hur mitt kalkylark ser ut, där jag dag för dag matar in mina passiva inkomster som genereras från olika webbtjänster och hemsidor.

Passiva inkomster online, med start 2016-01-01

Som ni ser började jag föra statistik över dessa inkomster 1a januari 2016 – vilket var kort efter en rejäl krasch inom mina onlineprojekt. Google deindexerade massoar av sajter samt stängde av AdSense konto, i mitten av 2015. Så omkring denna tid fick jag börja om från början, efter att ha varit halvvägs i mål redan.

Idag ser det ut lite annorlunda i detta arket, dag för dag:

Mina passiva inkomster Q4, 2021

I genomsnitt drygt 4,000 flödar det in i mitt hobbyföretagande varje dag.

Mina kostnader för att driva hobbyverksamheten

För att kunna mäta och utvärdera vinsten från hobbyverksamheten håller jag koll på de fasta kostnaderna – dvs vilka kostnader ligger till grund för att hålla igång denna verksamhet. Allt detta läggs in i ett separat ark, summeras och sedan beräknas en daglig genomsnittskostnad. Denna genomsnittliga kostnad används i min beräkning av hur många procent WIFE jag just nu uppnått, tillsammans med min uträkning av uppskattad årlig omsättning inom mitt Konsult AB.

Mina nuvarande fasta kostnader inom Hobby AB

Fasta kostnader för hobbyverksamhet Q4 2021

Just nu ligger alltså den årliga kostnaden för att driva hobbyverksamheten på ca 138,000 SEK – eller 380 SEK per dag.

Omsättning i Konsult AB

Det finansiela mått som mitt hobbyföretagande ”tävlar mot” eller försöker nå upp till samt överträffa som årlig vinst är den årliga omsättningen i mitt Konsult AB. Här jobbar jag heltid som IT konsult. Min timpenning ligger på (förhållandevis låga) 780 SEK/h.

Uppskattar en årlig arbetstid mha en sökning på Google, som ger:

Dvs det finns 253 ”tillgängliga” arbetsdagar 2021, drar bort 5 veckor semester samt tar höjd för 1 vecka VAB och liknande så blir det: 223 arbetsdagar. 8h / dag ger 1,784 arbetstimmar.

780 kr per timme ger: 1,391,520 SEK i omsättning på ett år.

Jag har avrundat detta till 1,4 miljoner.

Alltså behöver uppskattade vinsten* från Hobby AB vara lika mycket eller mer än 1,4 miljoner för att 100% WIFE status ska uppnås.

*) detta är en projicerad fiktiv årlig vinst i hobbyföretaget, baserat på 1 års historisk data enligt det ark med passiva(-re) inkomster (samt avräknat fasta kostnader) som visades ovan.

WIFE progress visualiserat

Eftersom jag dagligen för statistik över inkomsterna så går det, glädjande nog, att ta fram grafer och mått över hur nära eler långt ifrån WIFE jag just nu befinner mig:

WIFE status, sedan starten 2016

Som ni ser i grafen ovan, samt stapeldiagrammet nedan, nådde jag, efter snart 6 års slit, över 100% WIFE enligt denna artikelns definition.

Nuvarande WIFE status, i procent

Sammanfattning

Rundar av men någon form av sammanfattning. Detta inlägg har som syfte att försöka förklara begreppet samt måttet WIFE. Det är ett helt egenpåhittat begrepp, därav detta artikel som förhoppningsvis ger lite bakgrund och förståelse över vad jag menar med det.

Nu blev detta inlägg mycker flummigare och pratigare än planerat.

Frågor, skriv en kommentar eller pinga mig på Twitter: @Hobbyentrepren1

5 svar på ”Vad menas med WIFE och varför inte FIRE?”

Lämna en kommentar