Mål och milstolpar

Jag tycker mycket om att fundera på och arbeta med olika målsättningar med mitt företagande och sparande samt hälsoinvesterande. Sätter gärna ihop olika typer av arbetsflöden och ”sprintplaneringar” för mitt arbete med olika hemsidor och affiliateprojekt, likväl numera för mitt sparande och investerande på senare tid. Dock kommer jag ofta på mig själv med att sätta upp mål som jag faktiskt inte kan påverka speciellt mycket, detta är något jag försöker undvika in i det längsta.

Istället har jag bestämt mig för att dela upp det hela mellan mål och milstolpar.

Sätt upp mål du kan påverka

De olika mål jag väljer att sätta upp ska vara av det slag så att jag genom eget arbete eller insatser till största delen har möjlighet att själv uppnå, påverka eller styra över hur och när det uppsatta målet kan nås.

Ett exempel på sådan mål kan vara, att genomföra minst en 24h fasta varje månad.

Annat mål, som jag just nu också har, kan vara att investera minst 14,000 SEK i utdelningsaktier kommande året. Detta kan jag helt påverka, eftersom jag redan sitter på likviderna och ”bara” behöver välja hur och när jag ska investera dom.

Ett tredje exempel är att jag kanske sätter som mål att publicera minst 2 artiklar per vecka på mina olika affiliatesajter. Detta har jag också stor möjlighet att påverka.

Fira milstolparna!

Som komplement till mina mål har jag gärna flera olika milstolpar längs vägen, väl värda att vara nöjd med och fira när dom nås. Men eftersom jag sällan kan påverka om och när dessa milstolpas uppnås använder jag som helst inte som mål.

Några exempel på milstolpar:

  • aktieportföljens värde överstiger 100 KSEK (jag kan påverka mina investeringar dock)
  • 1000 SEK i aktieutdelningar varje månad under ett års tid
  • osv
  • 10,000 SEK i affiliate inkomster under en månad
  • genomsnittliga inkomsterna från hobbyföretagandet blir större eller lika med min aktuella bruttolön
  • osv

Slänger inom kort upp en separat sida där jag skriver ner och uppdaterar mina olika mål och milstolpar, uppnådda som pågående.

Vilka mål och milstolpar drömmer ni om eller ser er förestående att uppnå inom kort?

Ett av mina långt efterlängtade mål, eller milstolpe, är att starta två aktiebolag och sedan ta ut fullt maxad utdelning från båda två samma år! Förhoppnings nås denna milstole i mitt hobbyföretagande under våren 2020.

Lämna en kommentar